Porota a odborní znalci

NEZÁVISLÍ ČLENOVÉ SOUTĚŽNÍ POROTY

Řádní:

Ing. arch. Jaromír Kročák, České Budějovice

Ing. arch. Karel Mrázek, Praha

Ing. arch. Aleš Burian, Brno

Ing. Vladimír Sitta, Praha, krajinářský architekt

Náhradníci:

Ing. Petr Velička, Velké Meziříčí, krajinářský architekt

Ing. arch. Tomáš Bezpalec, Praha

ZÁVISLÉ ČLENOVÉ SOUTĚŽNÍ POROTY

Řádní:

Mgr. Terezie Jenisová, starostka Třeboně

PhDr. Milan Kramárik, jednatel Lázní Aurora a Bertiných lázní

Ing. arch. Aleš Valder, tajemník MÚ Třeboň

Náhradníci:

Zdeněk Mráz, místostarosta

Ing. Josef Pindroch, místostarosta

MUDr. Antonín Doležal, radní

Josef Neužil, radní

Ing. Jiří Vopátek, PhD., radní

Ing. Bohuslav Jirák, radní

Ing. Pavel Hajna, vedoucí Odboru rozvoje a investic, MÚ Třeboň

František Vochozka, referent, Odbor rozvoje a investic, MÚ Třeboň

Ing. Martin Blažek, ekonomický ředitel Lázní Aurora a Bertiných lázní

ODBORNÍ ZNALCI A EXPERTI

Ing. Radim Filípek, expert na dopravu

O případném přizvání dalších odborných znalců rozhodne porota po projednání s vyhlašovatelem soutěže.