Kontakt

Vyhlašovatel:
Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

www.mesto-trebon.cz

Zplnomocněná osoba:

Mgr. Terezie Jenisová
starostka

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Telefon: 384 342 115
E-mail: starosta@mesto-trebon.cz

Zpracovatel soutěžních podmínek, sekretář soutěže:

Ing. Markéta Kohoutová

K Vinicím 50, 16400 Praha 6

Telefon: 773 222 338, 603 541 033
E-mail: info@soutez-o-navrh.cz

Asistent sekretáře:

PhDr. Markéta Pražanová

Vojnova 372, 375 01 Týn nad Vltavou

Telefon: 608 322268
E-mail: marketa.prazanova@seznam.cz

Přezkušovatel soutěžních návrhů:

Ing. arch. Kateřina Baštová

Telefon: 384 342 137
E-mail: katerina.bastova@mesto-trebon.cz

Pověřená důvěryhodná osoba:

Pověřená důvěryhodná osoba pro otázky technického zabezpečení anonymní digitální komunikace s účastníky soutěže o návrh a pro kontrolu obsahu obálek „Účastník soutěže o návrh“.
Jan Procházka, Irkutská 10, Praha 10
Telefon: 608 335 648; E-mail: jan.prochazka@xtra-tec.cz